KẾT NỐI TINH HOA

Prosland luôn nỗ lực xây dựng một tổ chức đồng lòng, nơi hội tụ những thành viên tài năng, nhiệt huyết nhất, góp sức biến tầm nhìn của Prosland trở thành hiện thực.

Bất động sản

Công nghệ nano

Vật liệu tổ hợp

Nông nghiệp

Xây dựng

Thực phẩm BVSK

Bất động sản

Công nghệ nano

Vật liệu tổ hợp

Nông nghiệp

Xây dựng

Thực phẩm BVSK

Bất động sản

Công nghệ nano

Vật liệu tổ hợp

Nông nghiệp

Xây dựng

Thực phẩm BVSK

Bất động sản

Công nghệ nano

Vật liệu tổ hợp

Nông nghiệp

Xây dựng

Thực phẩm BVSK

GIỚI THIỆU

Quản lý sáng tạo, thúc đẩy sự đổi mới

Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Điền là một công ty hoạt động đa ngành nghề,hiện đang đầu tư trong các lĩnh vực Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Công nghệ, Xây dựng dân dụng và Nông nghiệp.

Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sáng tạo đổi mới, mang đến cho thị trường những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất, góp phần kiến tạo xã hội phát triển.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Prosland định hướng phát triển thành tập đoàn Bất động sản – Công nghệ – Nông nghiệp hàng đầu, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.