Quản lý sáng tạo, thúc đẩy sự đổi mới

Quản lý sáng tạo, thúc đẩy sự đổi mới

Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Điền là công ty hoạt động đa ngành,hiện đang đầu tư trong các lĩnh vực Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Công nghệ, Xây dựng và Nông nghiệp.

Chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức kinh tế tư nhân hàng đầu quốc gia, thúc đẩy sáng tạo đổi mới, mang đến cho thị trường những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất, góp phần kiến tạo một xã hội phát triển.