NÔNG NGHIỆP

Prosland xác định sứ mệnh nâng tầm giá trị nông sản Việt lên tầng cao mới, chuẩn bị sẵn sàng năng lực vươn ra thế giới.

Chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng những hương vị từ thiên nhiên thông qua các sản phẩm,đồng hành giúp đỡ bà con nông dân, và tìm đầu ra cho sản phẩm sau thu hoạch.

Prosland hướng đến

“Tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”

Chiến lược

Hiện tại, Prosland đang sở hữu nhiều nông trại trồng trái cây tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đáp ứng thị trường đầu ra khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Không chỉ định hướng xuất khẩu trái cây, chúng tôi đang tiến tới xây dựng các nhà máy chế biến nông sản lớn, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, chủ động đầu ra và thích ứng với mọi thay đổi của nền kinh tế.

Hiện tại, Prosland đang sở hữu nhiều nông trại trồng trái cây tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đáp ứng thị trường đầu ra khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Không chỉ định hướng xuất khẩu trái cây, chúng tôi đang tiến tới xây dựng các nhà máy chế biến nông sản lớn, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, chủ động đầu ra và thích ứng với mọi thay đổi của nền kinh tế.