Chúng tôi quan tâm đến môi trường, sức khỏe và sự an toàn

Chúng tôi luôn đề cao hoạt động quản lý thân thiện với môi trường

  • Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn, luật liên quan và các quy định nội bộ liên quan đến việc bảo vệ môi trường.
  • Chúng tôi nỗ lực bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả phát triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng.
  • Chúng tôi cố gắng thực hiện các hoạt động sử dụng tài nguyên hiệu quả như tái chế.

Chúng tôi coi trọng sức khỏe và sự an toàn của con người

  • Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn, luật liên quan và các quy định nội bộ liên quan đến an toàn.
  • Chúng tôi cố gắng ngăn ngừa tai nạn bằng cách tuân thủ các quy định an toàn và thúc đẩy một môi trường làm việc dễ chịu.
  • Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có thể gây hại cho sức khỏe và sự an toàn của con người