Hệ thống giá trị Prosland

Triết lý

Chúng tôi sẽ cống hiến năng lực, ý tưởng và công nghệ của mình để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cao cấp góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Giá trị

Chúng tôi tự tin mang lại những giá trị xanh – sạch – lành mạnh.Đây sẽ là chìa khóa thành công trong kinh doanh của Công ty.

  • Mọi người
  • Thay đổi
  • Cùng thịnh vượng
  • Xuất sắc
  • Liêm chính

Nguyên tắc

Chúng tôi luôn tuân theo
05 nguyên tắc:

  • Tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn đạo đức
  • Duy trì văn hóa tổ chức trong sạch
  • Tôn trọng khách hàng, cổ đông và nhân viên
  • Quan tâm đến môi trường, sức khỏe và an toàn
  • Hãy là một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội