TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

“PROSLAND định hướng phát triển thành tập đoàn BẤT ĐỘNG SẢN Công nghệ – Nông nghiệp – thương mại dịch vụ hàng đầu”

Prosland định hướng phát triển thành tập đoàn Bất động sản – Công nghệ – Nông nghiệp – Thương mại dịch vụ hàng đầu, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sứ mệnh

“Kiến tạo một cuộc sống tốt xanh, sạch, khỏe mạnh hơn”

Giá trị cốt lõi

“Kỷ luật – Tinh gọn – Tốc độ – Sáng tạo – Kết nối”

  • Kỷ luật: phương thức quản lý khoa học, văn minh, có trật tự, kỷ cương, có mục đích và hiệu quả.
  • Tinh gọn: là nơi hội tụ các nhân sự tài năng, nhiệt huyết làm nên các sản phẩm xuất sắc và đẳng cấp.
  • Tốc độ: là luôn lấy tốc độ, hiệu quả, chủ động trong công việc và thích ứng trong mọi điều kiện.

“Kỷ luật – Tinh gọn – Tốc độ – Sáng tạo – Kết nối”

  • Sáng tạo: là nơi sẵn sàng, táo bạo biến ước mơ về vật chất và tinh thần thành hiện thực.
  • Kết nối: luôn làm hài lòng khách hàng,đối tác, thỏa mãn nhà đầu tư, xây dựng tổ chức bền vững và góp phần phát triển kinh tế đất nước.