Prosland định hướng phát triển thành tập đoàn Bất động sản – Công nghệ – Nông nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sứ mệnh trở thành một trong những công ty dẫn đầu, ở bất cứ lĩnh vực nào Prosland luôn xác định đem đến cho thị trường những sản phẩm  có chất lượng tốt nhất, mang đến lợi ích vượt trội cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Các lĩnh vực chính của Prosland

Bất động sản, Công nghệ nano, Vật liệu tổ hợp, Xây dựng, Nông nghiệp và Dược phẩm. Chúng tôi mang đến một hệ sinh thái các sản phẩm thân thiện với môi trường với các giải pháp tổng thể dưới sự quản lý sáng tạo và đổi mới.